Welcome to Cal Intertrade co.,Ltd
 
 
     
 
 
   
 
ผลิตภัณฑ์จากข้าว

ข้าวพร้อมรับประทาน ข้าวผสมสูตรพิเศษ หลากหลายในคุณภาพสินค้า มาตรฐานการผลิต การบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 
Boil-in-Bag

ผลิตภัณฑ์จากข้าวพร้อมรับประทาน

   
 
   
    +662 266 6901-6   cal@calintertrade.co.th     beyourcal     @calnutri  
  cal intertrade co. ltd @ 2015